Височината на светофара надвишава метър, а тази на птицата киви – е почти 50 сантиметра. Начинът, по който възприемаме нещата, невинаги отговаря на реалността. Често се случва очите ни да заблудят мозъка ни. Посредством сравняването на два предмета, по-лесно разбираме какви са техните реални размери. Следващите 14 снимки са доказателство за това.