Компилация за всички, които имат поне един колега или приятел, който е изричал репликата „Дори не съм бил/а роден/а, когато това се е случило!"

Ех, кога мина това време?!