Всеки път, когато актьорите от някой наш любим филм или сериал се съберат отново след години, ни обливат вълни на парлива носталгия, примесени с радостно чувство. Все пак някои филми имат способността да се запечатват в съзнанието ни за дълго време и дори да станат част от нас. Затова не е чудно, че ставаме особено емоционални, когато чуем, че някои от „приятелите“ са се събрали отново.

В името на приятната носталгия ви представяме няколко срещи на известни актьори, които са се срещнали отново, дълго време след края на финалните надписи.