Нека си припомним сентенцията, че :"Една усмивка на ден, държи на страна гадните неща". Светът е пълен, както с хубави, така и с ужасни неща, но нека винаги бъдем усмихнати, защото една мъничка усмивка намалява стреса, нормализира кръвното и кой знае, може да накара и някой друг да се усмихне.

В следващите 14 снимки ви показваме хора, животни и неща, които няма как да не ви усмихнат.