Биографичното кино днес набира все по-голяма популярност, заради факта, че се интересуваме повечв от всякога, отностно това да научим колкото се може повече факти за живота на известните личности в световен мащаб. Оказва се обаче, че за да изиграеш ролята на който и да е от тези велики хора, не са достатъчни само завидини актьорски умения. Изисква се много повече - визуална прилика и вникване в образа и привичките на личността.