Пластмасовите бутилки са нещо, с което трябва да се преборим. Има много начини за повторната им употреба. Съществуват много училища и къщи, направени от тях, което се е случило благодарение на въображението на хората.

Ние обичаме да се грижим за природата и решихме да ви споделим как и вие можете да го направите. Триковете, които открихме, ще върнат старите бутилки към употреба.