Япония е уникална страна със стари традиции, които се предават от поколение на поколение. Тази държава е в състояние да бъде модерна, като същевременно никога не губи своята индивидуалност. Понякога дори се изкушаваме да мислим, че японците са от друга планета или от бъдещето. Подходът им към обикновените неща ни кара да се чувстваме развълнувани и изумени.

Искаме да споделим с вас 15 причини, заради които може поне малко да завидите на живота на японците.