За красотата има безброй дефиниции, защото тя винаги е занимавала живо хората. Но кой може да каже кое е наистина красиво?

Човешката красота е още по-размито понятие, защото всеки има своите представи за това кое е привлекателно. Все пак множество проучвания показват, че като цяло харесваме симетрични лица и такива, които изпъкват сред останалите и в тях има нещо различно от обичайното. По последния параграф моделите в нашата галерия са истински фаворити. Тези 15 души са разбили обичайните стандарти за красота и въпреки „странностите“ си, те са станали модели.