Макар и селфитата вече да ви се струват отживелица, трябва да признаем, че те все още продължават да бъдат любимо занимание на мнозина. Предлагаме ви да се посмеем с тези забавни опити за селфи снимки, които обаче напълно са се объркали.