Средно хората сменяме по 12 работни места в живота си. Оказва се, че и същият брой пъти някои от нас сменят жилището и града, в който живеят. Макар и някои факти около нас или за нас да се променят, други си остават същите.

Представяме ви 16 неща, които доказват това твърдение.