Казват, че една снимка струва колкото хиляда думи. Героите от следващите снимки демонстрират любовта си по най-различни начини – чрез думи, актове на доброта или безкористни действия. Те правят всичко по силите си, за да покажат, че ги е грижа. Тези изображения демонстрират същността на истинската любов.