Животът е свързан с балансирането между добрия и лошия късмет и хората в тази галерия незабавно ще се съгласят с това. Това е така, защото макар денят им да започна по неочакван начин, те все пак успяха да се засмеят на себе си, да грабнат камерата и да споделят своите неуспехи с нас.

Просто погледнете изгорената пица, ключовете, забити в гумата на кола и лошо премерената врата, и ще знаете за какво говорим.

Определено не бихме искали да се поставим на мястото на тези хора, но сме щастливи, че всички тези лоши ситуации са поправими и че всеки лош късмет е последван от добри вибрации.