Дали любовта може да спаси света? Категорично Да! И за да повярваме, че няма по-велико чувство на света, е необходимо просто да запомним, че независимо какво се случва със света, любовта винаги остава непроменена.

Да, времената може и да се променят, но любовта - никога!