Винаги е много трудно да повторите нечие гениално творение, но смеем да твърдим, че тези хора (и животни) са го постигнали. Те не само са успели да копират чужди снимки, но и са ги подобрили, привнасяйки своя личен стил.

В нашата галерия ще ви покажем няколко пародии и няколко съвсем случайни копия, които са много по-забавни от оригинала.