Ако сте израснали през 90-те години, вероятно знаете какъв неповторим период беше това. Заливаха ни със свежи и оригинални идеи чрез музика, филми и телевизионни сериали.

Някои от сериалите по в онези години бяха много по-новаторски, отколкото сте осъзнавали. Вероятно сте гледали и харесвали повечето от тях, без да си давате сметка колко ще повлияят на телевизията в бъдеще. Тези сериали са изпреварили времето си не само по отношение на сюжет и герои, но и в социален и политически аспект.

Някои от тях са превърнали изтърканите жанрове в нещо вълнуващо, историите им са разказани по нов, различен начин. Можете да забележите тяхното влияние в много от съвременните сериали.