Необходимо ли е всичко да бъде готово? А къде остана креативността?

Представяме 17 примера за човешка креативност, които граничат с гения. Бъдете готови да ахнете.