Казват, че светът е малък, а хората с по-висок ръст биха го потвърдили. Това е така, защото те невинаги се чувстват комфортно. Те имат трудности с ваните, полетите или друга част от ежедневието им.

Открихме няколко примера за това как високите хора успяват да се напаснат в нашия свят. Не е лесно. Увери се сама!