Независимо какво измерваме - дали дебелина и дължина, разстояние и време - размерът има значение.

Особено когато решим да направим нещата малко по-интересни и да използваме една и съща мерна единица за сравнение, всичко изглежда невероятно.

Най-лесно човек възприема и учи нови неща чрез сравнение и наблюдение. Следващата поредица от снимки ще ви докаже точно това.

Пригответе се да бъдете изумени от нещата, с които ни среща светът.