По света има почти 8 милиарда души и едва ли е възможно всички да имат еднаква представа за логика и естетика. Ето защо някои дизайни ни изглеждат малко екзотични и озадачаващи.

Вярваме, че нещата трябва да бъдат красиви, функционални и рентабилни - но в тези 18 дизайна липсват или един от тези елементи, или всички.