Много продавачи правят всичко, за да поддържат клиентите си доволни от покупката им. Но има и такива, които пренебрегват това правило и лесно могат да ви дадат нещо съмнително. Тогава получаваме ситуациите, които могат да ни накарат да се смеем и плачем едновременно.

Искаме да споделим с вас 20 снимки, които за пореден път доказват, че очакванията и реалността невинаги съвпадат.