Проучванията показват, че хората със смесена кръв ни се струват по-привлекателни от тези с родители от същата националност.

Това се дължи на концепцията за хетероза: когато гените се наследяват от разнородни родители, те съчетават характерни черти. Здравословното състояние на децата с родители от различни народности е по-добро, именно заради смесените гени.

За да ви докажем, че жените със смесен произход са наистина по-привлекателни, сме ви подготвили снимките на 19 красавици.