Има перфекционисти и такива хора, които не се интересуват от малките неща. Перфекционистите нямат допълнителни неща на масите си, а дрехите им винаги са изгладени и спретнати. Но това са само най-очевидните признаци. Ами ако има по-малко очевидни показатели като колекциониране на неща или перфектни снежни топки?

Уважаваме хората, които обичат всичко да е подредено. И все още ни учудва, че перфекционизмът може да се крие и в по-малко очевидни неща.