Казват, че новото е добре забравено старо. Възможно е... но дали добре забравените дрехи от миналото някога биха намерили отново приложение в настоящето? Да! И снимките в галерията ни доказват това!