Може би си мислите, че естествената коса в два тона и ръце без пръстови отпечатъци могат да бъдат намерени само на страниците на комикси и филми. Но истината е, че реалните хора също имат тези характеристики и въпреки че нямат специални сили, все още са доста изключителни.

Искаме да бъдете толкова изумени, колкото и ние, на тези невероятно уникални хора.