Проблемите в днешното общество са изключително много и разнообразни. От семейни, през кариерни, чак до общочовешки. Всички знаем за тях, но предпочитаме да ги прикрием зад лъскавите снимки, цветните дрехи и фалшивите усмивки.

За да покажем как реално изглежда света, сме подготвили 20 илюстрации. Те са искрени и директни и назовават проблемите с истинските им имена.