През 2017-та година над 15 милиона хектара гори са унищожени. Това би накарало всеки да се замисли за бъдещето на нашата планета.

Въпреки тази тъжна статистика, трябва да имаме надежда за добрината на хората, която доказва, че доброто винаги побеждава.