Научно доказано е, че сме по-щастливи, когато помагаме на другите. Този факт само показва, че добротата има огромна сила. Действията ни могат да означават толкова много за другите. Най-малкото е да накараме някой да се усмихне.

Според нас е важно да си помагаме и да бъдем добри. Решихме да споделим тези снимки, за да подтикнем и вас към това.