Не е нужно любовта и грижата да се изразяват в грандиозни жестове, тя си личи и в ежедневните, малки наши действия – да размениш маратонките си с майка си, защото са я заболели краката от токчетата, да направиш курабийки на самотните хора в старческия дом, да помогнеш на ленивец да пресече пътя...

Днес ви представяме няколко трогателни примера за това, че любовта и добрината са навсякъде около нас, стига да имаме очи да ги видим.