Днес и в спомените ни баба и дядо имат посивели коси, приведена стойка и сбръчкани лица, но някога и те са били млади, борили са се със същите проблеми като нас и са ги вълнували същите вечни въпроси, които вълнуват и нас.

За да почетат своите баби и дядовци, хора от цял свят се връщат назад във времето, пресъздавайки снимките на своите прародители. Вижте най-добрите опити в нашата галерия.