Няма дете, което да не прави пакости, но факт е, че то го прави несъзнателно и от сърце. А когато мама или татко забележат пръснатото по пода брашно или нарисуваните стени, няма как да му се разсърдят, тъй като това е начинът му да опознае обкръжаващия го свят.

Източник: Adme.ru