Интернет е едно доста странно място... и колкото повече хора имат достъп до него, толкова по-абсурдни неща виждаме. Като например хората в нашата галерия, които правят абсолютно откачени неща и благодарение на тях спокойно могат да кандидатстват за Х-мен.