Може би ви се е случвало да видите неща забавно в ежедневна ситуация. Този вид илюзия се нарича "парейдолия". Тя кара мозъка ни да възприема познати форма по нестандартен начин. 

Вгледай се внимателно в тези снимки и ни кажи дали виждаш нещо необичайно.