През 2010 г. един музикален ентусиаст започва почти на шега проект, в който намира ключови за историята на музиката места, за да ги снима години по-късно. В началото е пресъздавал стари семейни снимки, след което идеята премества фокуса си към историята на музиката.

Оригиниалните снимки влизат в композицията на новите. Обикновено фотографът ги държи с ръка така, че да се съгласуват с реалната обстановка и мащаби. Фотографът тръгва по стъпките на любимите си музиканти и научава много за музиката. В търсенето си е помагал с Google Maps, понякога е обхождал улица след улица, докато намери точното място от снимките.