Живеем в един откачен свят, затова не е изненадващо, че понякога правим откачени неща, които на пръв поглед нямат никакво обяснение. Всъщност толкова ли е странно да излезеш навън с лист от зеле, вместо с шапка? Хората в нашата галерия със сигурност няма да го сметнат за странно, защото разсъждават на съвсем друго ниво.