Този свят може да бъде толкова объркващ, че понякога се налага да разглеждаме нещата два пъти, защото не можем да повярваме на това, което виждаме. Разбира се, сме наясно, че през повечето време това са оптични илюзии, които ни изиграват. Да виждаме плаващи обекти или нещо друго, което очевидно подвежда, не е често срещано, но може да се случи и намерихме доказателство за това. Потребителите от социалните мрежи са запечатали моменти, в които гравитацията сякаш не съществува.