Уличните художници могат да преобразят всяка сива сграда в произведение на изкуството, а работата им е достойна за нашето изумление.

И все пак сме сигурни, че има хора, които подценяват уличните художници и не ги смятат за сериозни творци. Е, те определено ще променят мнението си, когато видят галерията ни.