Малко въображение и упорита работа може да ви помогне да трансформирате нещо просто или забравено в нещо красиво. Да вземем за пример палетите - те обикновено са дървени конструкции, използвани за повдигане и преместване на стоки. Въпреки това, можете да намерите на други приложения на използван палет, като например да е в помощ за нещо около къщата - особено ако използвате дърво. Още повече, че повторното използване на тези материали може да ви помогне да спасите планетата.

Обичаме креативността, желанието да помогнем на Земята, както и идеята, че можем сами да си измайсторим нещо, така че ви споделяме някои от най-уникалните начини, по които хората са преобразили използваните палети.