Въпреки че височината е само число, някои хора наистина искат да са по-високи. И основната причина е, че някои прости аспекти от ежедневието могат да бъдат доста предизвикателни, като например да достигнете най-горния рафт, да изключите лампата или дори да влезете в собственото си легло. Ако чувствате, че сте изтеглили късата сламка в живота, поне помнете какво казват: „Хубавите неща идват в малки опаковки.“

Събрахме няколко снимки за това, през което тези хора трябва да преминават всеки ден и как успяват да се справят с неудобствата. Явно го правят с много креативност.