Казват, че всичко е в очите на наблюдаващия. Понякога обаче не очите, а правилната перспектива или ъгъл, ни карат да видим кучета, които са по-големи от хора и плодове със зъби. За някои от тях са нужни няколко погледа, за да се разбере какво става, за други - няколко минути, а на останалите можем да се чудим дори няколко дни.

С удоволствие тестваме очите си с тази галерия и ви предлагаме възможност да направите същото. Нека видим коя снимка ще ви затрудни най-много.