"Слушайте внимателно! Няма да повтарям!"

"Ало, ало!" наистина е един от най-обичаните и известни английски сериали, които се приемат отлично от зрителите в целия свят.

И тъй като вече рядко можем да се насладим на неподправения английски хумор, ще си припомним кои бяха основните герои в сериала "Ало, ало!".