За никого не е тайна, че много от забавленията, които имаме на разположение днес, развиват интелекта ни много по-ефективно, от които и да е други. И макар на пръв поглед да ти се сторят дори скучни, имай предвид, че те ще ти помогнат да развиеш ума си за много кратък период от време.