Не са случайни поговорките - "Дълбока рана заздравява, а лоша дума не се забравя!" и "Казана дума - Хвърлен камък!", защото, въпреки че думите може и да не са в състояние да нанесат физическа вреда, те могат да унищожат вътрешността на човек и да имат дълготраен ефект върху този към когото ги отправяте.

На всеки може да се случи някога, в своя гняв и безсилие, предизвикани от горчиво разочарование, да уязви човека до себе си с думи, които при други обстоятелства не би и помислил да изрече и да каже неща, в които, всъщност, дори и сам не вярва.

Днес ще ви срещнем с осемте фрази, които неминуемо са склонни да унищожат всяка връзка дори и когато са изречени в миг на безсилие и сляпа ярост.