Ако двама души са отглени в един дом, би трябвало да споделят еднакви виждания за живота и ценности. Ако това е правилото обаче, изключенията са много. Звездите в тази галерия имат братя и сестри, които не са толкова успешни и добре реализирани, колкото тях. По-скоро бихме казали, че са проблемни заради различни проблеми със закона или със самите себе си. Това показва как общата фамилия и роднинска кръв не гарантират автоматично успех. Успехът на звездите се дължи на много талант, малко късмет и безкрайно тежка работа.

Някои от роднините на известните личност в галерията ни напомнят, че човек не може да избира семейството си, както и че успехът на един от членовете на семейството не се разпростира магически в цялото семейство, а всеки сам трябва да се бори за развитието си. Вижте кои са те в галерията: