Неслучайно писателите на романтични романи наблягат на повдигането  на веждите и трепването на клепачите на своите героини. Съвременните изследователи потвърдиха, че с помощта на такива невербални знаци предаваме до 93% от информацията.

Нещо повече, методите за комуникация без думи включват не само изражения на лицето и жестове, но дори миризми и предмети, които ни заобикалят.

Представяме ви 9 трика, които ще ви помогнат да влияете на околните във важни за вас ситуации.