Има много дискусии относно това дали домашната работа е полезна, или не.

Разбира се, много от хората са на мнение, че тя подобрява дисциплината на детето и способността му само да разрешава проблемите. Също така е важно да създадем подходящи условия, за да постигне то най-добри резултати.

Ние подкрепяме здравословната обстановка за учене на децата и искаме да ви помогнем да я постигнете. Представяме ви 9 съвета как да го постигнете.