Провалът е част от живота. Разбира се, има ситуации, в които нямаме никаква вина, но въпреки всичко негативите са за нас.

Предлагаме ви 10 примера за тотален провал, които ще ви накарат да въздъхнете с облекчение, че не са се случили на вас.