Съюз на съветските социалистически републики е период, който е изпълнен с бедност, криворазбрано равноправие, липса на всякакви граждански права, много страх и мизерия. 

Разглеждайки фотографии от апогея на СССР няма как да не си спомним какъв е бил животът тогава и как са се чувствали хората по време на този режим. Но можем да бъдем радостни от едно - този режим вече не съществува и се надяваме никога да не се върне.