Кой е по-строгият родител - майката или бащата? Кой родител измисля невероятно креативни и не особено подходящи игри за наследниците? 

Точно така, бащите са тези, които измислят какви ли не забавления за децата, дори и те са включват лакиране и фризиране на самия татко.