Няма съмнение, че бащите играят важна роля в живота на своите деца. Те имат нелека задача пред себе си... и някои от тях се предават. Но галерията ни е в чест на всички бащи, които не са се отказали, а са останали до децата си, за да ги защитават, учат, възпитават, подкрепят... за да ги обичат!