Всеки от нас има различен стил, но независимо колко много искаме да се отличаваме от тълпата, винаги се стремим да останем в рамките на общоприетото.

Но това не е правилото, по което се водят някои дизайнери, които ни предлагат модели, които са, меко казано, странни, неприложими и безумни.